ciste

Wednesday , 25 May 2022
Návšteva predstaviteľov Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva Print

Prvý tajomník Veľvyslanectva Nórskeho Kráľovstva, pán Torgal Stähl a staršia tajomníčka Soňa Sulíková si so záujmom prezreli pracoviská s prístrojmi, ktoré boli kúpene z poskytnutých prostriedkov fondov finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zároveň MUDr. Richard Imrich PhD, riaditeľ MMC SAV a Mgr.Zuzana Jezerská, projektová manažérka MMC SAV podali informáciu o činnosti a stave projektu ku dňu 15.4.2010.

 

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:39