ciste

Tuesday , 24 May 2022
Rozhovor v Slovenskom rozhlase (RMMC) Print

Dňa 21. apríla 2010 o 6.30 odznel v Slovenskom rozhlase rozhovor s MUDr. Richardom Imrichom, PhD, riaditeľom Molekulárno-Medicínskeho centra na tému molekulárnej medicíny a projektu Rozvoj Molekulárno-Medicínskeho centra SAV. Rozhovor je prvým zo série rozhovorov s vedeckými pracovníkmi MMC SAV v rámci propagácie projektu Rozvoja MMC, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP, NFM a zo štátneho rozpočtu SR.

(celý rozhovor vo formáte mp3)

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:41