ciste

Wednesday , 25 May 2022
Rozhovor v Slovenskom rozhlase (3.časť, RMMC) Print

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12.mája 2010 (v stredu) medzi 6.30 - 7.00 hod. uviedol Slovenský rozhlas rozhovor s vedúcou genomickej sekcie MMC SAV Mgr. Danielou Gašperíkovou, CSc., na tému " Molekulárna medicína a rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ".

Je to ďalší zo série rozhovorov s vedeckými pracovníkmi MMC SAV, cez ktoré chceme informovať verejnosť o projekte "Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny", spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

(celý rozhovor vo formáte mp3)

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:43