ciste

Tuesday , 24 May 2022
Návrh na inzerát (RMMC) Print

Pomáhame porozumieť súvislostiam

Molekulárna medicína je nový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá využitím poznatkov genetiky, molekulárnej a bunkovej biológie v klinickej praxi. Molekulárna medicína vychádza z hlbokého poznania procesov a mechanizmov vzniku ochorení na molekulárnej úrovni. Do úvahy berie aj individuálne rozdiely v genetickej výbave každého z nás, ako aj epigenetickú reguláciu prejavov informácie zapísanej v našich génoch. Tým sa otvárajú možnosti prispôsobiť liečbu na mieru každému pacientovi, teda vzniku personalizovanej medicíny.

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:54