ciste

Wednesday , 25 May 2022
Zdravotnícke noviny 8/2010 Print

Molekulárno medicínske centrum (MMC) Slovenskej akadémie vied obstaralo vedcom prístroje v hodnote 400-tisíc eur. Očakáva sa, že postupným zavádzaním metód molekulárnej medicíny do praxe sa zlepší zdravotná startostlivosť o pacient. (celý článok bol publikovaný v Zdravotníckych noviných a môžete si ho prečítať na našej stránke)

 

 

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:57