ciste

Wednesday , 25 May 2022
Školenie k prietokovému cytometru BD FACSCanto II (RMMC) Print

Dňa 25.10.2010 sa v priestoroch Ústavu experimentálnej onkológie SAV uskutočnilo školenie na prietokový cytometer BD FACSCanto II firmy Becton Dickinson (USA). Cytometer zakúpilo Molekulárno-medicínske centrum (MMC) z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 09:10