ciste

Wednesday , 25 May 2022
Služobná cesta: Nórsko (RMMC) Print

Počas služobnej cesty sme sa (MUDr. Richard Imrich, PhD. a Mgr. Zuzana Jezerská) zúčastnili viacerých rokovaní na Univerzite Oslo. Najprv sme sa stretli s prof. Erikom Pettersenom a prof. Petrom Ebbesenom a rokovali o zapojení do prebiehajúceho projektu FP7 a ďalšej spolupráci v oblasti markerov hypoxie a kardiovaskulárneho poškodenia z hľadiska vedy a výskumu. Obidvom profesorom sme odprezentovali projekt „Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska v oblasti modernej medicíny na Slovensku“, ktorý je podporovaný parciálne práve nórskou stranou. Účastníci dostali brožúry s objasnením našich plánov, vzniku a koncepcie rozvoja. Na záver pobytu sme sa stretli s riaditeľom Center for Molecular Medicine Norway a riaditeľom Biotechnology Centre of Oslo Dr. Kiestilom Taskenom, s ktorým riaditeľ MMC SAV diskutoval možnostiach spolupráce. Dr. Taskena bol pozvaný na Slovensko v rámci pripravovaného sympózia Molecular and Translational Medicine Conference 2011 v Bratislave. Dr. Tasken nám prezentoval vznik, fungovanie ich centra, spôsob manažmentu nám objasnila aj vedúca administrácie. Taktiež sme si prezreli novovybudované priestory do ktorých sa nórske centrum v súčasnosti sťahuje. Skúsenosti a konfrontácie vzniku Centra molekulárnej medicíny v Nórsku a nášho MMC SAV, ktoré vznikli približne v rovnakom čase (2007) iniciujú hlbšiu analýzu stratégií a cieľov v ďalšom rozvoji MMC SAV.

 

Služobná cesta bola veľkým prínosom pre projekt a MMC SAV ako celku, pretože sme mohli konfrontovať vznik, vývoj a súčasnú situáciu obidvoch príbuzných centier. V Nórsku bola iná, oveľa veľkorysejšia genéza vzniku a podpory od samého začiatku a je jasné, že perspektívam MM je dávaná veľká váha. Prezretím priestorov, systému koordinácie a riadenia, ako aj zamestnávania pracovníkov nórskeho centra sme získali veľa inšpirácie, ako prípadne ďalej hľadať cestu na rozvoj. V budúcnosti chceme utužovať vzniknuté kontakty a informovať sa i naďalej o rozvoji oboch centier.

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:56