ciste

Wednesday , 25 May 2022
Roll-up (RASGENAS) Print

Veľkoplošný propagačný prenosný informačný materiál, vytvorený pre použitie na propagáciu projektu na sympóziu „Sitajovo predvianočné sympózium“ a pre ďalšie semináre, konferencie, besedy a akcie v rámci propagácie projektu RASGENAS.

Projekt RASGENAS je financovaný z prostriedkov EU.

 

 

Last Updated on Thursday, 09 June 2011 10:45