Separátor AutoMACS (RMMC) Print

Automatický magnetický separátor AutoMACS

V rámci projektu Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny, zakúpilo Molekulárno-medicínske centrum (MMC) z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) automatický magnetický separátor AutoMACS Pro firmy Miltenyi. Prístroj odovzdal do užívania zástupca slovenského distribútora firmy Miltenyi Mgr.Andreas Nicodemou dňa 27.11.2009. Odovzdávanie prístroja sprevádzala odborná prednáška a predstavenie prístroja.

Prístroj je umiestnený na Ústave experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7. Za jeho prevádzku zodpovedá Ing. Ján Kusenda, CSc. ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), na ktorého sa môžete obrátiť v prípade záujmu o využitie separátora.

 

 

 

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:32